بخشنامه در خصوص مهلت نهایی برگزاری جلسات دفاعیه در پایان نیمسال 1- 1400

بخشنامه در خصوص مهلت نهایی برگزاری جلسات دفاعیه در پایان نیمسال 1- 1400


احتراماً به استحضار می‌رساند، مهلت نهایی  برگزاری جلسات دفاعیه پایان نامه / رساله در  نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 ، تاریخ  1400/11/15 می باشد . بدیهی است با توجه به شروع  کلاسهای  نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ از تاریخ 1400/11/16، برگزاری جلسات دفاعیه رساله/ پایان نامه  دانشجویان از این تاریخ  منوط به ایجاد نیمسال  و با پرداخت هزینه روزشمار  خواهد بود.

آدرس کوتاه :