برتری پژوهشگر دانشکده در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (منتخب جشنواره پژوهش و فناوری 1400 دانشگاه تهران)

برتری پژوهشگر دانشکده در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه (منتخب جشنواره پژوهش و فناوری 1400 دانشگاه تهران)


به استحضار مجموعه کارکنان محترم دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی می‌رساند به منظور گزینش برترین‌های پژوهشی برای معرفی به ۳۰ مین جشنواره پژوهش و فناوری ۱۴۰۰ دانشگاه تهران، همکار پرتلاش دانشکده به عنوان پژوهشگر جوان برتر انتخاب شد. در این راستا بدینوسیله اعلام می‌گردد که در ۷۸۴ مین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه تهران از جمله مصوبه زیر مورد تأیید اعضای محترم شورای پژوهشی دانشگاه قرار گرفت:
سطح پژوهشگر جوان نمونه: برتری جناب آقای دکتر سید رضا دشتستانی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
امید است که با لطف و یاری خداوند متعال و با تلاش و همت مضاعف اعضای محترم هیئت علمی دانشکده در سال‌های آینده نیز شاهد پیشرفت‌ها و دستاوردهای پژوهشی برای خانواده دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی باشیم.

پرویز البرزی ورکی 

معاون پژوهشی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :