اخبار و اطلاعیه‌ها اخبار و اطلاعیه‌ها

بررسی چالش ها و راهکارها در ترجمه آثار میازاوا کنجی به زبان فارسی

بررسی چالش ها و راهکارها در ترجمه آثار میازاوا کنجی به زبان فارسی


آسیه صابر مقدم - دانشگاه سایتاما ژاپن

970828