برنامه امتحانی هفتگی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال دوم 1400-1399

برنامه امتحانی هفتگی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال دوم 1400-1399


به پیوست برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در کلیه مقاطع تحصیلی، جهت استحضار تقدیم حضور می‌گردد.

 برنامه امتحانات

آدرس کوتاه :