برنامه زمانی آزمون کتبی و مصاحبه دکتری خرداد ماه سال ۱۴۰۳دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران | اطلاعیه شماره ۳

برنامه زمانی آزمون کتبی و مصاحبه دکتری خرداد ماه سال ۱۴۰۳دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران | اطلاعیه شماره ۳


 
پیرو اطلاعیه‌های شماره ۱و۲ دانشگاه تهران در خصوص نحوه برگزاری مرحله ارزیابی آموزشی - پژوهشی (مرحله مصاحبه) داوطلبان پذیرفته شده مرحله اول  آزمون دوره دکتری تخصصی Ph.D  سال ۱۴۰۳، به اطلاع آندسته از داوطلبانی که طبق دستور العمل دانشگاه در سامانه جامع بهستان ثبت نام نموده‌اند می رساند:
ارزیابی تخصصی مرحله دوم آزمون دکتری (مصاحبه) دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران از روز شنبه مورخ۱۴۰۳/۰۳/۲۶لغایت روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ طبق جدول زمانبندی پیوست به تفکیک رشته- گرایش‌های مربوطه و نحوه اجرای آزمون مصاحبه، برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است صرفا داوطلبانی که تمامی مراحل ثبت نام خود را در سامانه جامع بهستان تکمیل نموده اند، طبق برنامه زمانبندی مربوطه مجاز به شرکت در مرحله مصاحبه خواهند بود و برنامه نوبت دهی به هر داوطلب جهت انجام مصاحبه در روزهای مقرر به تفکیک رشته -گرایش متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. 
برای دریافت فایل pdf برنامه زمانبندی کلیک کنید
معاونت آموزشی  و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی - ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

 

 

 
آدرس کوتاه :