برنامه زمانی وام های نیمه متمرکز

برنامه زمانی وام های نیمه متمرکز


از آذر ماه سال جاری، امکان ثبت درخواست‌های وام ضروری، ازدواج و تسهیلات مسکن از ابتدای هر ماه به مدت ۱۸ روز در سامانه گلستان برای دانشجویان برقرار می‌باشد.

آدرس کوتاه :