برگزاری آزمون بین المللی توانایی سنجی زبان ژاپنی و الزام تشکیل کلاس ها به صورت برخط 1401/09/13

برگزاری آزمون بین المللی توانایی سنجی زبان ژاپنی و الزام تشکیل کلاس ها به صورت برخط 1401/09/13


نظر به برگزاری آزمون بین المللی توانایی سنجی زبان ژاپنی در روز یکشنبه مورخ ۱۳/ ۰۹/ ۱۴۰۱‬ از ساعت ۸ الی ۱۲ در دانشکده، به استحضار می رساند متعاقب کسب مجوزهای لازم از دانشگاه مقرر شده است کلیه کلاس های درسی در تاریخ و ساعت های یاد شده به صورت برخط (مجازی) برگزار گردد. شایان ذکر است ورود دانشجویان برای انجام هرگونه امور تا ساعت ۱۳:۱۵ به دانشکده میسر نخواهد بود. 

آدرس کوتاه :