- سه‌شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

برگزاری آزمون تعیین سطح داوطلبان سازمان نظام مهندسی استان تهران در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

برگزاری آزمون تعیین سطح داوطلبان سازمان نظام مهندسی استان تهران در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی


برگزاری آزمون تعیین سطح داوطلبان سازمان نظام مهندسی استان تهران در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آزمون تعیین سطح داوطلبان سازمان نظام مهندسی استان تهران در روز دوشنبه مورخ ۲۹/‏۰۵/‏۹۷‬ ساعت ۱۰ صبح در دانشکده زبان و ادبیات خارجی برگزار گردید. 

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :