برگزاری آیین ورودی برای نودانشجویان و والدین

برگزاری آیین ورودی برای نودانشجویان و والدین


این دانشکده در نظر دارد جهت آشنایی دانشجویان جدیدالورود و والدین ایشان مراسمی در روز دوشنبه ۲۶/‏۰۷/‏۱۴۰۰ از ساعت ۱۱-۹ به صورت مجازی برگزار نماید. لازم به ذکر است این مراسم در فضای skyroom که از طرف مرکز مشاوره دانشگاه تهران به این امر اختصاص یافته است، برگزار می‌شود.

 

آدرس کوتاه :