برگزاری جشنواره تئاتر دانشجوئی به زبا ن های خارجی

برگزاری جشنواره تئاتر دانشجوئی به زبا ن های خارجی


جشنواره تئاتر دانشجویی به زبان خارجی در روز سه شنبه تاریخ ۲۵ / ‏۲‬ /۹۷ در سالن خلیج فارس دانشکده از ساعت ‏۱۱‬ با حضور دانشجویان وعلاقه مندان برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :