- شنبه، ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

برگزاری جلسه شورای عمومی اعضا هیأت علمی دانشکده

برگزاری جلسه شورای عمومی اعضا هیأت علمی دانشکده


برگزاری جلسه شورای عمومی اعضا هیأت علمی دانشکده

جلسه شورای عمومی اعضاء هیأت علمی دانشکده در روز دوشنبه مورخ ۲۱ آبان ماه در محل سالن اصلی شورای دانشکده برگزار گردید. در این جلسه که با حضور حاج آقای کریمی نماینده محترم نهاد رهبری در دانشگاه و جناب آقای دکتر نقویمدیر کل پژوهش دانشگاه و اعضاء هیات علمی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی تشکیل شد حاضرین در جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. در انتهای جلسه از خدمات ارزشمند جناب آقای دکتر زینالی معاونت پیشین آموزش دانشکده با لوح سپاس و هدیه تقدیر و تشکر شد.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :