برگزاری جلسه شورای گروه زبان و ادبیات انگلیسی در سالن 2

برگزاری جلسه شورای گروه زبان و ادبیات انگلیسی در سالن 2


قابل توجه دانشجویان ورودی 96 و 97 مقطع کارشناسی ارشد و دکترا هر سه گرایش آموزش، ادبیـات و مترجمی زبان انگلیسی از ساعت 9:30 الی 11:30 روز دوشنبه 12 آذر 1397 در سالـن 2 حضـور به هم رسانند.

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آدرس کوتاه :