برگزاری نشست مشترک اساتید ودانشجویان گروه زبان آلمانی

برگزاری نشست مشترک اساتید ودانشجویان گروه زبان آلمانی


نشست مشترک اساتید ودانشجویان گروه زبان آلمانی در سالن شماره ۲ روز سه شنبه به تاریخ ۱۸/‏۰۲/‏۹۷‬ از ساعت ۱۲ الی ۱۳ جهت بررسی مسائل آموزشی برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :