- سه‌شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

برگزاری نمایشگاه نقاشی توسط گروه زبان و ادبیات کره در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

برگزاری نمایشگاه نقاشی توسط گروه زبان و ادبیات کره در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران


برگزاری نمایشگاه نقاشی توسط گروه زبان و ادبیات کره در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

این نمایشگاه در روزهای دوشنبه لغایت چهارشنبه هفته جاری در طبقه همکف در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی در حال برگزاری است.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :