- سه‌شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

برگزاری همایش خانه و دانشگاه در سالن همایش های دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

برگزاری همایش خانه و دانشگاه در سالن همایش های دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی


برگزاری همایش خانه و دانشگاه در سالن همایش های دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

همایش خانه و دانشگاه در روز شنبه مورخ ۳۱ شهریورماه به درخواست و همکاری مرکز مشاوره سلامت دانشگاه و به همت معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشکده در سالن همایش‌های دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی برگزار گردید. این مراسم از ساعت ۸.۳۰ صبح با معرفی دانشگاه تهران، تلاوت قرآن و پیام رئیس و معاونین دانشگاه تهران شروع گردید. سپس با خوش آمد گویی مجری مدعو سازمان صدا و سیما و معاونین محترم دانشکده به دانشجویان و خانواده‌های آنان و سخنرانی مشاورین مرکز مشاوره دانشگاه مراسم ادامه یافت. در انتهای مراسم خانواده‌های محترم دانشجویان جدید ورود ضمن طرح دغدغه‌های خود پرسش‌هایی در مورد دانشکده و سیستم آموزش، امکانات و مرکز مشاوره دانشکده مطرح نمودند.

روابط عمومی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :