برگزاری کارگاه آموزشی الزامی مهارتهای زندگیپیشگیری از آسیب‌های روانی- اجتماعی 1و 2

برگزاری کارگاه آموزشی الزامی مهارتهای زندگیپیشگیری از آسیب‌های روانی- اجتماعی 1و 2


با سلام و احترام؛

بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند، مباحث کارگاه الزامی آموزشی مهارت‌های زندگی با همکاری مرکز آموزش‌های الکترونیکی به صورت مجازی تدارک دیده شده است. کلیه دانشجویان کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۸ و سایر دانشجویان مقطع کارشناسی که تاکنون کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های زندگی را نگذرانده‌اند، می‌بایست برای هر کدام از کارگاه‌ها (مهارت ۱و ۲) حداقل در دو دوره از دوره‌های بارگذاری شده شرکت نمایند. مراحل و نحوه شرکت در این دوره‌ها به روش زیر می‌باشد.

دانشجویان با استفاده از احراز هویت دانشگاه وارد سایت http://net.ut.ac.ir شده، سپس به این لینک https://net.ut.ac.ir/course/view.php?id=137 مراجعه کرده و با استفاده از کلید ثبت نام ۱۹۲۰ در این کارگاه ثبت نام می‌نمایند.

کلیه ویدئوهای کارگاه و آزمون‌ها به صورت الکترونیکی در این محیط ارائه شده است و بر اساس نمرات اخذ شده، امکان صدور گواهی نامه نیز وجود خواهد داشت. لذا خواهشمند است دستورات لازم در خصوص اطلاع رسانی و شرکت الزامی دانشجویان در کارگاه‌های فوق مبذول فرمائید.

امضا کننده : حمید پیروی - رئیس مرکز مشاوره دانشگاه

آدرس کوتاه :