برگـزاری امتحـانـات بـورس یک‌ساله مطالعـات ژاپنـی

برگـزاری امتحـانـات بـورس یک‌ساله مطالعـات ژاپنـی


 

قابل توجه زبان‌آموزان ژاپنی

به اطلاع می‌رساند امتحانات مربوط به بورس یک‌ساله مطالعات ژاپنی وزارت آموزش، فرهنگ،‌ ورزش، علوم و تکنولوژی ژاپن برای دانشجویان زبان و ادبیات ژاپنی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، در سفارت ژاپن برگزار خواهد شد.

متقاضیان از سایت سفارت ژاپن در ایران، فرم‌های درخواست را دریافت و پس از تکمیل تا تاریخ 15 دی 95 همراه با مدارک درخواستی به دفتر گروه زبان و ادبیات ژاپنی، سرکارخانم دکتر شیمیزو، تحویل فرمایند.

زمان آزمون: ساعت 14:30   الی   16:30  پنجشنبه  7 بهمـن 1395

محل برگزاری: سالن چندمنظوره سفارت ژاپن در تهران

مهلت تحویل فرم درخواست: چهارشنبه، 15 دی ماه 1395

آدرس اینترنتی جهت دریافت فرم درخواست:

http://www.ir.emb-japan.go.jp/fa/jic/jicc_one_year_jp.html

آدرس کوتاه :