بسته شدن سالن مطالعه و کتابخانه دانشکده ساعت 15:30

بسته شدن سالن مطالعه و کتابخانه دانشکده ساعت 15:30


قابل توجه دانشجویان گرامی

به اطلاع می رساند سالن مطالعه و کتابخانه دانشکده ساعت ۱۵:۳۰ بسته می شوند. 

آدرس کوتاه :