بسته شدن سایت‌های کامپیوتری دانشکده ساعت 15:30

بسته شدن سایت‌های کامپیوتری دانشکده ساعت 15:30


قابل توجه دانشجویان گرامی

به اطلاع می رساند سایت‌های کامپیوتری دانشکده ساعت ۱۵:۳۰ بسته می شوند.

آدرس کوتاه :