تازه‌های رساله و پایان‌نامه

تازه‌های رساله و پایان‌نامه


نگارنده استاد راهنما  تاریخ دفاع  تاریخ ایجاد دسترسی در کتابخانه
سمانه ستوده پورس حسن  دکتر محمد حسین حدادی  شهریور 1401 بهمن‌ماه 1401
مینا شریفی تشنیزی دکتر فریده علوی  شهریور 1401  بهمن‌ماه 1401
عسل اسکندرپور دکتر فریده علوی شهریور 1401 بهمن‌ماه 1401
آرمین دارابی نژاد دکتر علی سلامی  شهریور 140 بهمن‌ماه 1401
 قاسم محمدی دکتر علیرضا ولی پور  شهریور 1401 بهمن‌ماه 1401
بهمن قائدی دکتر سیدآیت حسینی بهمن 1400 بهمن‌ماه 1401
محدثه حاجی میرزا سیداحمد دکتر سهراب آذرپرند تیر 1401 بهمن‌ماه 1401
فاطمه ولی زاده دکتر فریده علوی بهمن 1400 بهمن‌ماه 1401
حورا غریب حسینی کاخ دکتر مرضیه یحیی پور تیر 1401 بهمن‌ماه 1401

 

آدرس کوتاه :