تازه‌های رساله و پایان‌نامه

تازه‌های رساله و پایان‌نامه


ت.ا.دسترسی عنوان نگارنده استاد راهنما  تاریخ دفاع
خرداد1402 بررسی مشکلات فمنیسم در ادبیات معاصر آلمان نرگس فتحی دکتر محمدرضا دوستی زاده مهر1400
خرداد1402 زوال اربابان و مالکان اثر ونسان مساژ : قصه یا واقعیت علمی - تخیلی صبا سفیدگر محمدی دکتر اسفندیار اسفندی بهمن1400
اردیبهشت1402 بررسی تطبیقی اصول و مبانی دو منتقد بزرگ معاصر اردو و فارسی ( محمدحسن عسکری و عبدالحسین زرین کوب ) معصومه شادمان فرید دکتر محمد کیومرثی جرتوده دی1401
اردیبهشت1402 دیدگاه زبان آموزان و مدرسین EFL در مورد میزان صحبت زبان آموز در کلاس علیرضا اختیارزاده دکتر سیدرضا دشتستانی بهمن1401
اردیبهشت1402 چالش های ترجمه اصطلاحات فارسی به آلمانی براساس رمان " رویای تبت " نوشته فریبا وفی زهرا معین الدینی دکتر محمدحسین حدادی تیر1401
اردیبهشت1402 بررسی دیدگاه معلمان و زبان آموزان در رابطه بابازخورد اصلاحی کلامی همراه با مقایسه ی باورها و تدریس عملی معلمان پانیذ دارستانی فراهانی دکتر داوود برزآبادی شهریور 1401
اردیبهشت1402 مطالعه ی مضمونی زندگی واقعی اثر آلدین دیودونه فاطمه رضائی دکتر فریده علوی شهریور 1402
اردیبهشت1402 بررسی تحلیلی و تطبیقی طبیعت سیاه در شعر میرزاده عشقی و سردار جعفری طاهره رجبعلی جاوردی دکتر فززانه اعظم لطفی مهر 1400
اردیبهشت1402  بررسی روشهای بیان هدایت دستوری واژگان پرکاربرد روزمره زبان روسی براساس واژه نامه های مبتنی بر پسامد و بیان آنها در زبان فارسی محسن ابونی مهریزی دکتر علی مداینی اول بهمن1401
اردیبهشت1402 نمایشی در یک نمایش : پرفورمتیویته جنسیت در دخترکان ممتازاثرکاریل چرچیل،ملعون اثر ساراکین،و برای دختران رنگین پوست اثر انتوزاکی شانگه  سلوا سفینه دکتر علی سلامی بهمن1401
اردیبهشت1402  تصویر پدر در " شغل پدر " سرژ شالاندون پریسا آقاجانی اصفهانی دکتر ماندانا صدرزاده مهر 1399
اردیبهشت1402  هویت و مهاجرت درادبیات آلمانی قرن 121 م  مازیار مجیدپوی دکتر محمدرضادوستی زاده بهمن1401
اردیبهشت1402 بررسی تطبیقی انعکاس سخنان رهبرمعظم انقلاب توسط رسانه های ایالات متحده در مورد مذاکرات ایران و آمریکا  زهرا رستگاری دکتر علی اکبر خمیجانی فراهانی اسفند1399
اردیبهشت1402 بتاثیر مواد درسی دیداری - شنیداری برافزایش دانش واژگان آکادمیک دانشجویان  بهرام کاروانی دکتر عباسعلی رضایی بهمن1401
اردیبهشت1402  بررسی شکل گیری هویت خود و دیگری در رمان در انتظار رای جانوران وحشی  اثر احمد و کوروما نگین سادات فاتحی دکتراسفندیار اسفندی مهر1399
اردیبهشت1402 برسازی خودآگاه هویت در«صبحانه قهرمانان»و«شب مادر»ازمنظر «مدرنیته سیال» زیگموند باومن محمدصادق صادقی دکتر زهره رامین شهریور1401
اردیبهشت1402  بررسی تاثیراستفاده ازتکنیک های تقویت تصویرسازی ذهنی برانگیزه،لذت و اضطراب زبان آموزان زبان انگلیسی برای نوشتن  رضا پرتوفرد دکتر مجید نعمتی بهمن1401
اردیبهشت1402 بررسی مشکلات ترجمه تابو در ادبیات کودک و نوجوان باترجمه به ترجمه فارسی اثر«بن آنا را دوست دارد»در حوزه ادبیات دختران مهسا علی مددی دکتر محمدحسین حدادی بهمن1401
اردیبهشت1402 نقش اندازه و عمق واژگانی در مهارت گفتاری زبان بیگانه در میان زبان آموزان پیشرفته سیدایمان سادات کیایی دکتر عباسعلی رضایی بهمن1401
اردیبهشت1402 بررسی  و تحلیل صرفی - نحوی جملات ساده غیرفعال روسی در مقایسه با مشابه آنها در زبان فارسی نسیم حسینی دکتر امیر حسینی تیر1401

 

آدرس کوتاه :