تبادل استاد و دانشجو در قالب بورس اراسموس پلاس

تبادل استاد و دانشجو در قالب بورس اراسموس پلاس


 پیرو تفاهم نامه منعقده دانشگاه تهران در موضوع تبادل دانشجو با دانشگاه آلمریا اسپانیا  در چهارچوب پروژه اراسموس پلاس، خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی جامع به کلیه دانشجویان واجد شرایط در رشته زبان اسپانیایی و همچنین اعضای محترم هیات علمی به منظور استفاده ازبورس مذکور و بررسی مدارک آنان در شورای روابط بین الملل دانشکده، دستور فرمایند نتیجه بررسی به همراه مدارک متقاضیان به این معاونت منعکس گردد.

بدیهی است ظرفیت استفاده از بورس مذکور برای دانشجویان آن دانشکده 1نفر به مدت 5 ماه می باشد.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی از این بورس و رشته های دانشگاه مذکور به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.

ual.es

 

 

آدرس کوتاه :