تبریک ارتقاء به مرتبه دانشیاری- خانم دکتر وفا یزدانمنش

تبریک ارتقاء به مرتبه دانشیاری- خانم دکتر وفا یزدانمنش


نظر به اینکه ارتقای سرکارعالی جلسه هیأت ممیزه دانشگاه تهران، مورخ ۱۳/‏۱۲/‏۹۹‬ مطرح و به تصویب رسیده است، به موجب حکم صادره از تاریخ تصویب کمیته منتخب دانشکده زبان‌ها وادبیات خارجی (۱۸/‏ ۰۴/‏۹۹‏) به مقام دانشیاری گروه آموزشی سایر زبان‌های خارجی نائل و مفتخر می‌گردید. امید است با استعانت از خداوند متعال و تلاش روز افزون، در این مقام بیش از پیش در توسعه علمی ایران اسلامی و اعتلای دانشگاه تهران موفق و مؤید باشید.

علیرضا ولی پور

رییس دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

 

آدرس کوتاه :