تبریک جهت ارتقاء خانم دکتر زهره رامین ازمرتبه استادیاری به دانشیاری

تبریک جهت ارتقاء خانم دکتر زهره رامین ازمرتبه استادیاری به دانشیاری


احتراماً، نظر به اینکه ارتقای سرکارعالی در هفتصدو ششمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه تهران، مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ مطرح و به تصویب رسیده است، به موجب این حکم از تاریخ تصویب کمیته منتخب دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی (۲۳/‏۰۶/‏۹۹‏) به مقام دانشیاری گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده‬ مذکور نائل و مفتخر می‌گردید. امید است با استعانت از خداوند متعال و تلاش روز افزون، در این مقام بیش از پیش در توسعه علمی ایران اسلامی و اعتلای دانشگاه تهران موفق و مؤید باشید.

محمود نیلی احمد آبادی

رئیس دانشگاه تهران

 

 

آدرس کوتاه :