تبریک جهت ارتقاء خانم دکتر صدرزاده اردبیلی به مرتبه دانشیاری

تبریک جهت ارتقاء خانم دکتر صدرزاده اردبیلی به مرتبه دانشیاری


احتراماً، نظر به اینکه ارتقا سرکار عالی در ششصد و چهل و هفتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه تهران، مورخ ۹۶/۰۹/۲۹ مطرح و به تصویب رسیده است، به موجب این حکم از تاریخ تصویب کمیته منتخب دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی (۹۵/۰۹/۲۰‏) به مقام دانشیاری گروه آموزشی زبان فرانسه دانشکده‬ مذکور نائل و مفتخر می‌گردید. امید است با استعانت از خداوند متعال و تلاش روز افزون، در این مقام بیش از پیش در توسعه علمی ایران اسلامی و اعتلای دانشگاه تهران موفق و مؤید باشید.

محمود نیلی احمدآبادی 

رییس دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :