شرح مطلب

تبریک جهت ارتقاء خانم دکتر صدرزاده اردبیلی به مرتبه دانشیاری

تبریک جهت ارتقاء خانم دکتر صدرزاده اردبیلی به مرتبه دانشیاری


احتراماً، نظر به اینکه ارتقا سرکار عالی در ششصد و چهل و هفتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه تهران، مورخ ۹۶/۰۹/۲۹ مطرح و به تصویب رسیده است، به موجب این حکم از تاریخ تصویب کمیته منتخب دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی (۹۵/۰۹/۲۰‏) به مقام دانشیاری گروه آموزشی زبان فرانسه دانشکده‬ مذکور نائل و مفتخر می‌گردید. امید است با استعانت از خداوند متعال و تلاش روز افزون، در این مقام بیش از پیش در توسعه علمی ایران اسلامی و اعتلای دانشگاه تهران موفق و مؤید باشید.

محمود نیلی احمدآبادی 

رییس دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :