نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تبریک و تهنیت به جناب آقای دکتر اسفندی

تبریک و تهنیت به جناب آقای دکتر اسفندی


جناب آقای دکتر اسفندی
 
 بدینوسیله ارتقاء جنابعالی را به مقام دانشیاری گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران تبریک عرض نموده و از خداوند منان سلامت و تداوم موفقیت های علمی شما را آرزومندیم.
 
روابط عمومی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی