اخبار

تبریک و تهنیت به سرکار خانم دکتر کهنمویی پور

تبریک و تهنیت به سرکار خانم دکتر کهنمویی پور


 
سرکار خانم دکتر کهنمویی پور
 
ضمن قدردانی از خدمات ارزنده علمی و پژوهشی شما طی سالهای متمادی، نائل شدن به افتخار بازنشستگی را حضورتان تبریک عرض نموده، امیدواریم در پناه ایزد متعال در کمال صحت و آرامش همچنان شاهد استمرار ارتباط علمی و پژوهشی با دانشکده و دانشجویان دانشگاه تهران باشیم.
 
روابط عمومی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی