اخبار

تبریک و تهنیت به سرکار خانم مریم دارابی

تبریک و تهنیت به سرکار خانم مریم دارابی


سرکار خانم دارابی، بدین وسیله انتخاب سرکار عالی را به عنوان"کارمند نمونه دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی"  حضورتان تبریک عرض نموده امید آن داریم در پناه پروردگار مهربان، در تمام امور زندگی موفق و پیروز باشید.
 
 
 
روابط عمومی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی