تغییر بازه زمانی ارزشیابی اساتید (1-97-96)

تغییر بازه زمانی ارزشیابی اساتید (1-97-96)


ارزشیابی نیمسال  اول 97-96

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند، موعد ارزشیابی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 ، از طریق سیستم جامع آموزشی گلستان،طبق بخشنامه شماره 272959/پ/122 مورخ 11/09/96 دانشگاه، به روز شنبه 02/10/1396 لغایت روز چهارشنبه 13/10/1396 موکول شد.

"در صورت انجام نشدن ارزشیابی اساتید،انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی97-96 و همچنین رویت نمرات نیمسال جاری امکان پذیر نخواهد بود"

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

11/09/1396

آدرس کوتاه :