تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر خمیجانی فراهانی

تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر خمیجانی فراهانی


بدین‌وسیله از اهتمام ویژه جنابعالی در ارائه خدمات شایسته به عزیزان شاهد و ایثارگر در مدت تصدی مدیریت دفتر امور شاهد و ایثارگر دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی صمیمانه تقدیر و تشکرمی‌کنم.

امید است با استعانت از خداوند متعال، دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور کماکان از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی جنابعالی بهره مند شود. توفیق روزافزون شما را از درگاه حضرت حق مسئلت می‌کنم.

 

مجید سرسنگی 

معاون فرهنگی دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :