تقدیر و تشکر از مقام آوران مسابقات ورزشی

تقدیر و تشکر از مقام آوران مسابقات ورزشی


ضمن تقدیر و تشکر از مقام آوران هفدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران دو نفر موفق به کسب مقام اول انفرادی و دوبل (تیمی) در رشته بدمینتون شده‌اند که به شرح ذیل می‌باشد:

۱- سرکار خانم سارا کیوان دانشجوی رشته زبان فرانسه - مقطع کارشناسی - ورودی ۹۵- مقام اول بدمینتون ( انفرادی) - مدال طلا

۲- سرخانم فاطمه مهدوی گودگز دانشجوی رشته زبان ژاپنی - مقطع کارشناسی - ورودی ۹۵- مقام اول بدمینتون (دوبل) تیمی - مدال طلا

۳- سرکار خانم سارا کیوان دانشجوی رشته زبان فرانسه - مقطع کارشناسی - ورودی ۹۵- مقام اول بدمینتون (دوبل) تیمی - مدال طلا

آدرس کوتاه :