تقویم آموزشی دانشگاهی سال تحصیلی 1401-1400

تقویم آموزشی دانشگاهی سال تحصیلی 1401-1400


احتراماً  به پیوست تقویم  آموزشی سال تحصیلی ۱401-1400  جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

آدرس کوتاه :