تقویم جدید آموزشی دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400(صرفا" مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1400)

تقویم جدید آموزشی دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400(صرفا" مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1400)


 در خصوص تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، به استحضار می‌رساند با توجه به اعلام اسامی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد در آبان ماه، نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دارای دو تقویم آموزشی، ویژه دانشجویان شاغل به تحصیل (ورودی‌های قبلی و ورودی ۱۴۰۰ مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی) ‬ و‬ ویژه نو دانشجویان (صرفاً" مقطع کارشناسی ارشد) ‬ می‌باشد.‬  تقویم نیمسال اول صرفاً" برای نو دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده است و لازم الاجرا است.

آدرس کوتاه :