تقویم دور دوم انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران. آذر ماه 1400

تقویم دور دوم انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران. آذر ماه 1400


به استحضار می‌رساند دور دوم انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران روز دوشنبه ۸ آذر ماه سال جاری ساعت ۹ الی ۲۲ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی به آدرس cultural.ut.ac.ir برگزار خواهد شد. به پیوست پوستر و تقویم مراحل اجرایی انتخابات ارسال می‌شود. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص موارد زیر انجام شود:

۱- اطلاع‌رسانی کامل برای دانشجویان آن دانشکدگان / دانشکده صورت گیرد؛

۲- مطابق تقویم ابلاغی اقدامات لازم در خصوص بندهای ۳، ۹ و ۱۰ در بازه زمانی مشخص شده توسط آن دانشکدگان / دانشکده انجام شود.

۳- مطابق ماده ۵ آئین‌نامه تأسیس و فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی، هر دانشجوی شاغل به تحصیل در رشته مرتبط با موضوع فعالیت انجمن می‌تواند به عضویت انجمن درآید و در آن انجمن به فعالیت بپردازد. امکان عضوگیری برای انجمن‌هایی که در دور قبل به حد نصاب تعداد کاندیدا نرسیده‌اند نیز تا ۲۱ آبان وجود دارد و بعد از آن امکان عضویت میسر نخواهد بود.

۴- ثبت‌نام برای نامزدهای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی از بین اعضای انجمن در تاریخ ۲۲ تا ۲۸ آبان ماه در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی انجام می‌شود و بعد از ارسال اسامی نامزدها به دانشکده‌ها توسط اداره کل فرهنگی و اجتماعی و استعلام آموزشی نامزدها توسط معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکدگان / ‏‏دانشکده‌ها، فهرست نهایی نامزدها حداکثر تا ۱‬ آذر ماه به اداره کل فرهنگی و اجتماعی ارسال شود. مطابق ماده ۱۳ آئین‌نامه تأسیس و فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی، شرایط نامزدهای شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی عبارتند از:

الف-اشتغال به تحصیل در رشته مربوطه

ب- عضویت در انجمن

پ- عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل‌های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی

ت- معدل کل داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال و یا کمتر از ۱۴ نباشد.

ث- داشتن سابقه دو نیمسال عضویت انجمنی در دوره تحصیل در دانشگاه

ج- عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته

چ- باقی ماندن دست کم دو نیمسال تحصیلی به اتمام دوره تحصیلی دانشجو (برای دانشجویان کارشناسی حداکثر ترم ۸ و باقی ماندن دست کم ۲۴ واحد، دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر ترم ۴، مشروط به تعهد عدم دانش آموختگی تا پایان دوره و برای دانشجویان دکتری تخصصی حداکثر ترم ۸، مشروط به تعهد عدم فراغت از تحصیل تا پایان دوره)

ح-در مواردی که فرد محکومیت انضباطی منجر به صدور حکم غیر قطعی دارد، تشخیص صلاحیت داوطلبی بر عهده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است.

 

ضمناً یادآور می‌شود که دور دوم انتخابات، آخرین مرحله برگزاری انتخابات در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ می‌باشد و انجمن‌هایی که در این مرحله نتوانند موفق به تشکیل شورای مرکزی شوند، تا انتخابات سال بعد به صورت غیر فعال باقی می‌مانند.

 

تقویم_دور_دوم_انتخابات_الکترونیک_انجمن_های_علمی_دانشجویی_دانشگاه_تهران_آذر_1400

آدرس کوتاه :