نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با دانشکده

تماس با دانشکده


  • نشانی: خیابان کارگر شمالی، بین خیابان پانزدهم و خیابان شانزدهم، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

  • پست الکترونیکی: pubrel.ffll [at] ut.ac.ir

  • تلفن: به صفحه تماس با ما مراجعه کنید

  • نمابر: 88634500

  • کد پستی: 1439813164

  • صندوق پستی: 6553-14155