تمدید ارزشیابی الکترونیکی نیمسال اول تحصیلی 98-97

تمدید ارزشیابی الکترونیکی نیمسال اول تحصیلی 98-97


بازه زمانی مذکور از روزسه شنبه ۹۷/۱۰/۱۱ لغایت جمعه ۹۷/۱۰/۲۱ (یک روز قبل از شروع امتحانات) تمدید خواهد شد.

آدرس کوتاه :