اخبار اخبار

تمدید ارزشیابی نیمسال اول 96-95

تمدید ارزشیابی نیمسال اول 96-95


به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند، طبق بخشنامه دانشگاه، موعد ارزشیابی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 ، از طریق سیستم جامع آموزشی گلستان، از روز دوشنبه 13/10/1395 لغایت روز جمعه 17/10/1395 تمدید گردید.

"در صورت انجام نشدن ارزشیابی اساتید،انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی96-95 و همچنین رویت نمرات نیمسال جاری امکان پذیر نخواهد بود"

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

13/10/1395