تمدید بازه ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد تخصصی سال 1398

تمدید بازه ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد تخصصی سال 1398


احتراماً در خصوص پذیرفته شدگان آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ که موفق به ثبت نام غیرحضوری و حضوری در زمان‌های تعیین شده نگردیده‌اند، به استحضار می‌رساند بازه ثبت نام برای این پذیرفته شدگان در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ تمدید شده و می‌بایست پس از ثبت نام غیرحضوری جهت تشکیل پرونده و ثبت نام حضوری به پردیس / دانشکده / مرکز / مؤسسه محل قبولی مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :