تمدید بازه حذف و اضافه نیمسال دوم 96-95

تمدید بازه حذف و اضافه نیمسال دوم 96-95


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، طبق بخشنامه دانشگاه بازه زمانی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی  96-95  تا روز چهارشنبه 27 بهمن ماه سال 1395  تمدید گردید.

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

26/11/1395

آدرس کوتاه :