تمدید - بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال دوم تحصیلی 00-99

تمدید - بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال دوم تحصیلی 00-99


به استحضار می‌رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم تحصیلی ۰۰-۹۹ از روز شنبه ۰۵/‏۰۴/‏۱۴۰۰ ‬ لغایت چهارشنبه مورخ ۰۹/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ به مدت یک هفته تمدید شد. 

آدرس کوتاه :