تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی - نیمسال اول تحصیلی 97-96

تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی - نیمسال اول تحصیلی 97-96


در خصوص زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی آن پردیس / دانشکده / مؤسسه / مرکز، درنیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶، به استحضار می‌رساند بازه زمانی مذکور از روز یکشنبه مورخ ۱۷/‏۱۰/‏۹۶‬ ‬ لغایت روز جمعه مورخ 10/22/‏۹۶‬ (یک روز قبل از شروع امتحانات) تمدید شده است. 

آدرس کوتاه :