تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی - نیمسال دوم تحصیلی 97-96

تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی - نیمسال دوم تحصیلی 97-96


درخصوص زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی آن پردیس / دانشکده / مؤسسه / مرکز در نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۹۶ به استحضار می‌رساند بازه مذکور، از روز شنبه مورخ ۰۳/۱۹/‏۹۷ لغایت روز شنبه مورخ ۲۶/‏۰۳/‏۹۷‬ (یک روز قبل از شروع امتحانات) تمدید خواهد شد. 

آدرس کوتاه :