تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی نیمسال دوم تحصیلی 98-97

تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی نیمسال دوم تحصیلی 98-97


 زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی آن پردیس / دانشکده / مؤسسه / مرکز در نیمسالدوم تحصیلی ۹۸-۹۷ به استحضار می‌رساند با توجه به عدم انجام ارزشیابی توسط برخی از دانشجویان، بازه ارزشیابی الکترونیکی از روز شنبه مورخ ۰۳/۱۱ /‏۹۸ ‬ ‬ ‬ لغایت روز جمعه مورخ۲۴/‏۰۳/‏۹۸‬ ‬ (یک روز قبل از شروع امتحانات) ‬ تمدید خواهد شد. 

آدرس کوتاه :