شرح مطلب

تمدید بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال اول 97-96

تمدید بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال اول 97-96


ازه زمانی انتخاب واحد دانشجویان شاغل به تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی، طبق بخشنامه دانشگاه، در روز های یکشنبه و دوشنبه مورخ ۰۲/‏۰۷/‏۹۶‬ و ۰۳/‏۰۷/‏۹۶‬تمدید یافته است.

آدرس کوتاه :