تمدید حکم مشاور امور بین الملل دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی - خانم دکتر مریم سلطان بیاد

تمدید حکم مشاور امور بین الملل دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی - خانم دکتر مریم سلطان بیاد


با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۲۵۴۳۰ مورخ ۰۹/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ معاونت محترم بین‌الملل  دانشگاه تهران و با توجه به توان علمی و تجارب ارزشمند شما، تصدی مشاور در امور بین‌الملل دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی برای یک دوره دو ساله دیگر برای سرکار عالی تمدید می‌گردد. امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری همکاران فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و مؤید باشید.

از سرکار عالی انتظار دارد با برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی، بهره‌گیری از سوابق و تجارب گذشته، نقش خطیر این دانشکده را در تحقق اهداف راهبردی برنامه جامع سوم دانشگاه در جهت حضور بیشتر در عرصه بین‌الملل احیا و ضمن حمایت از کارآفرینان حوزه زبان‌های خارجی بین‌المللی در ارتقای جایگاه اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، این دانشکده را یاری فرمائید.

علیرضا ولی پور - رئیس دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :