تمدید زمان ثبت درخواست های برخی از وام های دانشجویی صندوق رفاه

تمدید زمان ثبت درخواست های برخی از وام های دانشجویی صندوق رفاه


   عطف به اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، زمان ثبت درخواست های وام های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 بجز وام های تحصیلی ویژه دکتری و تغذیه، برای دانشجویان تا تاریخ 99/1/25 و برای کارشناسان محترم پردیس ها/ دانشکده ها/ مراکز تا تاریخ 99/1/27 تمدید شد. 

آدرس کوتاه :