تمدید زمان وام شهریه 952

تمدید زمان وام شهریه 952


مدت زمان ثبت درخواست وام شهریه در سامانه گلستان برای دانشجویان تا تاریخ 13 اسفند ماه تمدید شد. همکاران محترم تا ساعت 12 روز شنبه 14 اسفند می توانند نسبت به ثبت درخواست ها در سیستم صندوق رفاه دانشجویان اقدام مقتضی مبذول فرمایند. بدیهی است در خصوص عدم پرداخت وام به درخواست های ثبت شده پس از تاریخ ذکر شده مسئولیتی متوجه این اداره کل نمی باشد.

آدرس کوتاه :