تمدید مهلت ثبت درخواست های وام تحصیلی

تمدید مهلت ثبت درخواست های وام تحصیلی


وام تحصیلی و شهریه تا 19 آبان در سیستم گلستان تمدید شد. بارگزاری سند تعهد محضری برای درخواست وام اجباری است.

آدرس کوتاه :