تمدید مهلت دفاع از پایان نامه/رساله در نیمسال اول 1401-1400

تمدید مهلت دفاع از پایان نامه/رساله در نیمسال اول 1401-1400


به اطلاع دانشجویان محترم دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران می‌رساند مهلت دفاع از پایان نامه یا رساله در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تا تاریخ ۳۰ بهمن (بدون نیاز به باز شدن سر ترم جدید) تمدید می‌شود و این مهلت قابل افزایش نخواهد بود.

آدرس کوتاه :