تمدید موعد ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم ۹۶-۹۵

تمدید موعد ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم ۹۶-۹۵


تمدید ارزشیابی نیمسال دوم 96-95

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند، طبق بخشنامه دانشگاه، موعد ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 ، از طریق سیستم جامع آموزشی گلستان، از روز شنبه 06/03/1396 لغایت روز جمعه 12/03/1396 تمدید گردید.

"در صورت انجام نشدن ارزشیابی اساتید،انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی97-96 و همچنین رویت نمرات نیمسال جاری امکان پذیر نخواهد بود"

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

03/03/1396

آدرس کوتاه :